Kontakt

FABROS s.r.o.

Lovčická 655/79

Brestovany 919 27

ICO: 36 273 953

DIC: 2022044200

IC DPH: SK2022044200

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo 17366/T